Serveis

EL PROCÉS PRODUCTIU

Com treballem? Quins són els passos a seguir quan contracteu un servei cultural amb La Cultura Crítica? Aquesta és la nostra senda de treball:

Comunicació

INVESTIGACIÓ

BRAINSTORMING

PRESSUPOST

ACORD

GESTIÓ

PRODUCCIÓ

COORDINACIÓ

PRESENTACIÓ

PAGAMENT

AVALUACIÓ

SERVEIS CULTURALS

Utilitzem eines úniques i personalitzades per a cada un dels projectes en què ens embarquem.

Les exposicions són com viatges al coneixement, per endinsar-se en una altra realitat i aprendre de forma activa i atractiva. No importa si són temporals, permanents o itinerants, l’únic que importa és l’impacte que deixen en les persones usuàries. El punt fort de les exposicions és el seu caràcter dinàmic, visual, sensorial, immersiu i directe, que supera les barreres d’altres formats i fomenta el paper actiu de la ciutadania.
Què t’agradaria transmetre? Quin coneixement vols que es democratitze? A qui va dirigida?

 • Conceptualització
 • Comissariat
 • Producció
 • Gestió
 • Disseny
 • Creació de continguts, segons nivells de lectura i tenint en compte la interculturalitat, l’accessibilitat i el llenguatge inclusiu
 • Adaptacions
 • Didàctica (elements museogràfics i / o activitats adaptades)
 • Distribució espacial
 • Museografia
 • Recursos multimèdia
 • Recursos TICs
 • Recursos multisensorials
 • Recursos d’art visual
 • Catalogació de fons i tractament de la informació
 • Fotografia i difusió de la col·lecció museogràfica
 • Dinamització d’exposicions creades
 • Creació de materials de difusió: catàlegs, fullets, etc.

Tipus d’exposicions

 • Permanents
 • Temporals
 • Itinerants
 • Espai públic
 • Centres d’Interpretació

Idiomes

 • Valencià
 • Castellà
 • Anglès
 • Àrab

Cada persona és diferent i necessita una adaptació dels continguts. Adaptar els continguts segons el perfil és necessari per garantir la seua accessibilitat, inclusió, participació i impacte. Ens adaptem a les necessitats de la ciutadania diversa, utilitzant diferents eines.
Quins continguts voleu que adaptem, perquè el missatge arribe de forma clara, directa, divertida i dinàmica?

 • Difusió i didàctica del patrimoni cultural i natural
 • Creació de programacions didàctiques
 • Disseny d’activitats educatives: tallers, gimcanes, rutes, activitats, certàmens, concursos, trobades, etc.
 • Disseny i producció de materials i recursos didàctics, tant en format analògic com basat en TICS (app i recursos web)
 • Implementació d’activitats programades

El patrimoni cultural és l’essència de cada cultura o de cada trobada intercultural. La seua difusió és necessària per augmentar el sentiment d’identificació, el seu coneixement, respecte a la diversitat, i, en última instància, la seua conservació. Donar a conèixer i dinamitzar el patrimoni perquè siga un agent actiu és la nostra clau a l’hora de difondre’l.
Quin tipus de patrimoni t’agradaria dinamitzar? Experimentem amb el patrimoni?

Dels nostres projectes sobre patrimoni realitzem:

 • Conceptualització
 • Gestió
 • Producció
 • Comunicació
 • Didàctica
 • Difusió
 • Investigació històrica
 • Avaluació

Formats:

 • Rutes
 • Exposicions
 • Catàlegs
 • Tallers i activitats adaptades al públic objectiu
 • Publicacions: investigació, creació de continguts, disseny i difusió
 • Videos documentals o altres formats audiovisuals
 • Arxius digitals de fotografies i documents
 • Restauració i datació d’imatges antigues
 • Senyalització d’entorns patrimonials

Cada esdeveniment és únic i té múltiples facetes. La nostra experiència ens avala en la creació d’esdeveniments des d’una mirada crítica i amb valor afegit. Professionals de la creació cultural (art plàstic, urbà, música, poesia, gestió, disseny, etc.) són els que enriqueixen i donen sentit al missatge que es vol transmetre. L’equip de treball és la clau!


Vols crear un esdeveniment únic, diferenciador, amb impacte i inoblidable?
Ens encarreguem de totes les fases, des de la creació del concepte fins a l’avaluació, passant per la comunicació i la producció de tot tipus d’esdeveniments, com per exemple:

 • Teatre
 • Música
 • Dansa
 • Interculturalitat
 • Espai públic
 • Fires gastronòmiques
 • Congressos
 • Gènere
 • Fira d’entitats
 • Fira de llibres
 • Art urbà
 • Didàctica
 • Arquitectura efímera
 • Multidisciplinar (de manera simultània: teatre, música, fira entitats, fira gastronòmica, fira esportiva, poesia, art urbà)

Cada projecte té el seu valor afegit, el seu element diferenciador, però de vegades és difícil de trobar. La nostra experiència en tots els nivells, des del més proper al públic usuari fins a la direcció de projectes, ens ofereix una perspectiva de tots els nivells de gestió i èxit de cada projecte.
T’ajudem a enfocar el teu projecte cultural? Vols crear un projecte però necessites una empenta? Vols millorar els resultats del teu projecte?

 • Planificació estratègica
 • Disseny, gestió i distribució de projectes culturals
 • Assessorament a equips directius d’organitzacions culturals
 • Consultoria d’organitzacions artístiques i culturals
 • Gestió de subvencions (enfocat a associacions)

Compartir les experiències, visions i inquietuds és la base per al creixement professional i personal. Creem càpsules formatives, basades en la participació activa i focalitzades a cada tipus d’estudiant, sobre:

 • Gestió Cultural
 • Didàctica
 • Turisme cultural
 • Màrqueting cultural
 • Producció
 • Mediació cultural
 • Gestió cultural adaptada a diferents àmbits
 • Crítica cultural
 • Desenvolupament local i rural a través de la gestió cultural

Compartim idees i experiències?

Què vols comunicar? A qui vols comunicar? Creem estratègies de comunicació en línia i offline adaptades a cada projecte. Comuniquem?

 • Comunicació institucional
 • Dossiers i gabinets de premsa
 • Creació de continguts
 • Xarxes Socials
 • Disseny gràfic, web, app i maquetació
 • Llenguatge inclusiu i intercultural
 • Idiomes:
  • Valencià
  • Castellà
  • Anglès
  • Àrab
 • Impressió en qualsevol format: mupis, cartelleria, fullets, tríptics, etc.

Pots reservar els nostres tallers i activitats culturals, socials, educatives i de medi ambient a col·legis, institucions, associacions, esdeveniments …

Més informació detallada prement ací

Share this Page